Diğer Haberler
Giriş Tarihi : 21-01-2019 15:26   Güncelleme : 21-01-2019 21:43

Avcılar Belediyesi, Okul Yolunda ki Riski Önledi

Avcılar Belediyesi İnönü İlköğretim Okulunun yanı başında bulunan sokakta vatandaşın güvenliği açısından herhangi bir can kaybı yaşanmaması adına çelik telle yayaların geçişine kapattı. Avcılar Belediyesi, Okul Yolunda ki Riski Önledi.

Avcılar Belediyesi, Okul Yolunda ki Riski Önledi

Avcılar Belediyesi, Okul Yolunda ki Riski Önledi.

Avcılar ilçesi Ambarlı mahallesin de Badem, Bahçe ve Bayır sokakların bulunduğu alan 22.04.2005 tarihinde onaylanan ELC GROUP Mühendislik ve Müşavirlik firmasının bölgede yapmış olduğu zemin etütü (Jeofizik/Jeolojik) sonucunda bölgenin mevcut durumu ve alınması gereken önlemleri de içeren bir rapor hazırlanmış ve neticesinde dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanarak Bakanlar kurulu kararınca 28.06.2005 tarihli 9109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Afete Maruz Bölge ilan edilmiştir.

Bu rapor doğrultusunda bölge Önlem Alınarak Yerleşime Uygun Alt Alan, Ayrıntılı  Jeolojik Alan, Yerleşime Uygun Olmayan Alt Alan olarak 3 ana sınıfa ayrılmıştır[1]. Rapor’un ayırdığı bu üç farklı bölge içinde ayrı önlemler alınması gerektiğine yer verilmiştir. Ek’te belirtilen sayfa raporunda belirtildiği gibi ne üç alan için maliyet öne sürülerek önlem alınmış  ne de  ELC raporunda belirtilen Acil önlemler kısmında yer alan önlemler 2005-2019 yılları arasında alınmamıştır. Bölge 7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN kapsamında bölge tahliye edilmiş ve tüm binalar yıkılmıştır. Fakat 2005 yılından sonra bölgede herhangi bir tedbirin alınmamasından dolayı bölge halkı 2015 yılında TMMOB başvurusun da bir ön rapor hazırlatılmış ve bu raporda aktif heyelan kütlesinin mevcut durumu ve ELC raporunda ki eksiklikler tespit edilmiştir[2]. Bu raporla beraber 2019 yılına gelindiğinde YUOA (Yerleşime Uygun Olmayan Alt Alan) alanı içerisinde ne bir drenaj ne de bir ağaçlandırma çalışması yapılmamıştır. Yıllar içerisinde bölge hem kar hem de yağmur sularına maruz kalarak alanın genişlemesine neden olmuştur. Üst parselde bulunan heyelanın taç bölgesi toprak hareketlerinin artması sonucunda İnönü İlköğretim Okulunun bahçe duvarı toprak oturmalarından etkilenmiştir. Bu durumun afet bölgesini kuzeyinde kalan Kırım sokağı da etkilemiş yolda belli oturmalar oluşmuş ve hızla yayılmaktadır. Bölge de bunlara ek olarak Etibank Tesisler Yolunda, Işık Sokak ta ve Fevzi Çakmak Caddesin de toprak oturmalar devam etmektedir. 2005  yılın dan beri bölgede alınması gereken önlemler alınmaması neticesinde Avcılar Belediyesi tarafından AFAD ile yapılan görüşmeler sonucunda bölgede kısmı bir çalışma yapılmaya başlanmıştır.

Bölge de bunlara ek olarak 2013 yılından sonra Ambarlı-Yenibosna arasında 380.000 kV’lık yüksek gerilim hattı bu Afete Maruz Bölgeden geçmektedir. Ambarlı-Yenibosna yer altı kablosu çevre yönetim planı raporu 1.6.2. Heyelan ve Sel Riski başlığı altında “Yer altı kablo projesi kapsamında tamamen imarlı sokaklardan geçilecektir. Heyelan taşkın v.b tetikleyen hiç bir etkinlik olmayacak. Ayrıca, alanda herhangi bir yapı inşa edilmeyecektir.”[3] Denilmiştir. Fakat 2005 te ki bakanlar kurulu kararı ile bölge imara kapanmıştır.

Rapor doğrultusunda Avcılar Belediyesinden görüş alınmış Avcılar Belediyesi de “Heyelan Bölgelerinde hattın geçirilmesi hattın güvenliği ve 28.08.2008 plan notları açısından uygun görülmemektedir.”[4] Diyerek rapor için görüşünü belirtmiştir. Buna rağmen TEİAŞ imara ve afete maruz bölgeden yüksek gerilim hattını bu güzergahtan geçirmiştir.

Avcılar Belediyesi İnönü İlköğretim Okulunun yanı başında bulunan sokakta vatandaşın güvenliği açısından herhangi bir can kaybı yaşanmaması adına çelik telle yayaların geçişine kapattı. İlerde doğabilecek problemler de bu sayede önlenmiş oldu. Önemli olan tüm kurumların gerektiği gibi bir bilimsel çalışma nezdinde rapor hazırlaması ve bu rapor doğrultusunda hiçbir maddi gider düşünülmeksizin bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini esas alan önemleri ivedilikle gerçekleştirmesi.

Yani sonuç olarak; bölgede yaşayan kent sakinin can güvenliği tehdidi ile başlayan ve bir bölgede yaşayan sakinlerin yaşam alanlarını terk etmesiyle devam eden (mülkiyet hakları da ellerinde alınarak), bir dizi önlem tamamlanmamış Ve eksik bırakılmıştır. Bu nedenle kent sakinin güvenli barınma hakkını merkeze alan bir çözüm üretilmesini ivedilikle talep ediyoruz.

Aykut Türker

Kaynakça

Müdürlüğü, T. G. (2013 AĞUSTOS). 380 kV YENİ AMBARLI DGKÇS TM-YENİBOSNA GIS TM YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI. ANKARA: TEİAŞ.

Müşavirlik, E. G. (2005 Mart). Avcılar-Ambarlı Mahallesi Güneyi Duyarlılık Etüdü. İstanbul: ELC GROUP.

Karabulut S., Çatlıoğlu, B., Aktaş, E., 2015. Avcılar İlçesi Ambarlı Mahallesi Balaban Heyelan Bölgesine İlişkin TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

 

[1] Müşavirlik, E. G. (2005 Mart). Avcılar-Ambarlı Mahallesi Güneyi Duyarlılık Etüdü. İstanbul: ELC GROUP.

[2] Müdürlüğü, T. G. (2013 AĞUSTOS). 380 kV YENİ AMBARLI DGKÇS TM-YENİBOSNA GIS TM YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI. ANKARA: TEİAŞ.

[3] Müdürlüğü, T. G. (2013 AĞUSTOS). 380 kV YENİ AMBARLI DGKÇS TM-YENİBOSNA GIS TM YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI. ANKARA: TEİAŞ.